Bad Hair Day

Socha z dubového špalku, výška cca 2,5 m. Vyřezáno motorovou pilou a vybroušeno úhlovou bruskou v červnu 2023 v rámci frstivalu Højer Art Jam. Fotografovala úžasná Jenia Filatova

Wood sculpture at Hojer Art Jam